Résultat de l’API de MediaWiki

Voici la représentation HTML du format JSON. HTML est bien pour le débogage, mais inapproprié pour être utilisé dans une application.

Spécifiez le paramètre format pour modifier le format de sortie. Pour voir la représentation non HTML du format JSON, mettez format=json.

Voir la documentation complète, ou l’ aide de l’API pour plus d’information.

{
  "batchcomplete": "",
  "query": {
    "pages": {
      "1425": {
        "pageid": 1425,
        "ns": 0,
        "title": "STK",
        "revisions": [
          {
            "contentformat": "text/x-wiki",
            "contentmodel": "wikitext",
            "*": "STK: Sampana Tanora Kristianina. Sampana iray avy ao amin'ny [[FPMA]] feno tanora sy olona hafa vitsivitsy.\n\n==Tantara==\nFony taon-jato faha sivy dia nivory ny mpikambana voalohany.\n\n\n----\n\n== Nihanivoatra ny fikambanana ka ... ==\n\nrehefa tonga ny taonjato faha-10 dia nisy mpikambana faharoa.\nrehefa tonga ny taonjato faha-11 dia nisy mpikambana fahatelo.\nrehefa tonga ny taonjato faha-12 dia nisy mpikambana fahaefatra.\ndia toy izay hatrany.\n\n\nkoa ny fanontaniana : \nfiry \u00e0ry no isan-dry zareo tamin'ny taon-jato hafa-15 ?\n\n== Lohateny anankiray ==\nuiop\n\n==Asa==\nMivory, mihira dia avy eo misakafo.\n\n==Ankoatr'izay==\nMianatra satria mbola tanora\n\n\n[[Category:Fivavahana]]"
          }
        ]
      }
    }
  }
}