Aide de l’API de MediaWiki

Ceci est une page d’aide de l’API de MediaWiki générée automatiquement.

Documentation et exemples : https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=block

(main | block)
  • Ce module nécessite des droits de lecture.
  • Ce module nécessite des droits d’écriture.
  • Ce module n’accepte que les requêtes POST.
  • Source : MediaWiki
  • Licence : GPL-2.0-or-later

Bloquer un utilisateur.

Paramètres :
user

Anaram-pikambana, adiresy IP na valan' IP hosakanana.

Type : nom d’utilisateur
userid

ID d'utilisateur à bloquer. Ne peut pas être utilisé avec user.

Type : entier
expiry

Fitaom-pisasarana. Mety miovaova(e.g. 5 volana na herinandro 2) na voafaritra (e.g. 2014-09-18T12:34:56Z). Raha atao tsiefa, tsy fantatra, na mandrakizay, dia tsy hitsahatra mihitsy ilay sakana.

Par défaut : never
reason

Antom-panakanana

Par défaut : (vide)
anononly

Mpikambana tsy nisoratra anarana ihany no sakanana (izany hoe aza mamela fiovan'olona tsy nisoratra anarana avy amin'ity adiresy IP ity).

Type : booléen (détails)
nocreate

Hanakana famoronan-kaonty.

Type : booléen (détails)
autoblock

Manakana ny adiresy IP farany nampiasaina, ary izay adiresy IP mety hidirany.

Type : booléen (détails)
noemail

Hanakana ny mpikambana tsy handefa mailaka amin'ny alalan'ny wiki (Mila ny zo blockemail).

Type : booléen (détails)
hidename

Hanafina ny anaram-pikambana amin'ny laogim-panakanana (mila ny zo hideuser).

Type : booléen (détails)
allowusertalk

Hamela ny mpikambana hanova ny pejin-dresany (miankina amin'ny $wgBlockAllowsUTEdit)

Type : booléen (détails)
reblock

Raha efa nosakanana ilay mpikambana, itsahina ilay sakana efa misy.

Type : booléen (détails)
watchuser

Hijery ny adiresy IP ary ny pejin-dresak'ilay mpikambana.

Type : booléen (détails)
tags

Modifier les balises à appliquer à l’entrée du journal des blocages.

Valeurs (séparées par | ou autre) :
token

Un jeton « csrf » récupéré par action=query&meta=tokens

Ce paramètre est obligatoire.
Exemples :
Hanakana ny adiresy IP 192.0.2.5 mandritry ny telo andro miaraka amin'ny antony Filazana voalohany.
api.php?action=block&user=192.0.2.5&expiry=3%20days&reason=First%20strike&token=123ABC [ouvrir dans le bac à sable]
Bloquer indéfiniment l’utilisateur Vandal avec le motif Vandalism, et empêcher la création de nouveau compte et l'envoi de courriel.
api.php?action=block&user=Vandal&expiry=never&reason=Vandalism&nocreate=&autoblock=&noemail=&token=123ABC [ouvrir dans le bac à sable]